خانه فیلم و سریال رکورد بیشترین جایزه اسکار : هفت فیلمی که بیشترین جایزه اسکار را گرفته‌اند